top of page
chimney RWC_Background.jpg

Utslippsmonitorering og rapportering av vedfyring!

RWC 

Emissions 
Monitoring

FireFly

For å kunne arbeide med bærekraftig vedfyring og bidra til at vedfyring også i fremtiden er en viktig energikilde i den totale energimiksen må vi også ha kjennskap til mengden utslipp og fordelingen av denne. Dette beregnes i dag, men med airMont sin løsning vil nøyaktighet knyttet til utslippsmengde og fordeling være betydelig forbedret. Løsningen blir et verktøy for rapportering, men muliggjør også adresserte tiltak som gir reell effekt.

Løsningen er under utvikling og vi samarbeider gjerne med interessenter for å sikre løsningens sluttbrukerverdi.

Ved interesse, ta kontakt med oss på  hello@airmont.no

Bærekraftig vedfyring

I lufta blir ulike typer støv og gasser blandet: fint og grovt svevestøv (PM2,5 og PM10) fra blant annet vedfyring, eksos, asfalt og bildekk. I tillegg kommer nitrogendioksid (NO2) fra biler, mens ozon blir dannet i lufta fra komponenter fra ulike kilder. Til sammen eller hver for seg kan forurensningene utløse helseplager hos barn og sårbare person, særlig om vinteren.
Kilde: Folkehelseinstituttet

bottom of page