top of page
bg_chimneyInsights2.jpg
Chimney Insights

En enklere og tryggere hverdag for brannforebyggere!

Chimney Insights

FireFly

En moderne og fremtidsrettet løsning basert på Kunstig Intelligens

Med Chimney Insights er faktabasert risikovurdering, prediksjon av feiebehov og skreddersydd oppfølging til innbyggerne en naturlig del av hverdagen. 

Digitalt fyringstilsyn

Chimney Insights er et digitalt verktøy med flere fordeler som vil gjøre både arbeidsoppgaver og innbyggerdialog enklere for brannforebyggerne.

  • Feiing og tilsyn etter behov

  • Faktabasert og reell risikovurdering av hvert enkelt objekt

  • Tidlig deteksjon av økt risiko for pipebrann

  • Direktevarsling ved pipebrann

  • Unngå unødig reisevirksomhet

Brannforebyggerenes hverdag består ofte av risikofylt arbeid hvor man fysisk må opp på hustakene for å sjekke om det er behov for feiing av pipene.

airMont har utviklet Chimney Insights, en digital løsning der man i størst mulig grad ønsker å begrense unødig og risikofylt arbeid for brannforebyggere.


Våre fyringsvaner er veldig ulike, og med dette varier også behovet for feiing. Med vår digitale løsning kan fyring monitoreres og man kan enkelt se hvor og når det er behov for feiing og dermed også unngå unødige turer på tak.

Økt sikkerhet og en mindre risikofylt hverdag!

Enkel montering
og installering 

Ved hjelp av vår mobil-applikasjon og kontaktløs overføring kan brannforebyggeren enkelt sette opp en ny sensor ute på oppdrag. Innmelding, oppsett og adresse blir automatisk utfylt. Ferdig innmeldt Telenor-Sim gjør at brannforebyggeren ikke må ta stilling til oppkobling; Alt ordnes automatisk.

Chimney Insights Demo

TRY

Er du nysgjerrig på hvordan Chimney Insights kan gjøre hverdagen enklere for deg som brannforebygger? 

 Med TRY tilbyr vi to gratis sensorer til uttesting og oppfølging i en prøveperiode.

Bestill demo her!

bottom of page