top of page
bakgrunn AQ.jpg

En luftkvalitetsmåler som varsler og gir innbyggerne lokal kunnskap i sanntid!

Luftkalitetsmåler

Canary

airMont er innvilget patent i Europa og USA på måleteknologi for gassmålinger.
 

Med vår luftkvalitetsmåler Canary som er under utvikling, vil det være mulig å varsle og informere innbyggerne lokalt til enhver tid, tilpasset type gassmålinger til ønsket formål. Målingene har høy presisjon, og vil tilfredsstille den nye EU-standarden for indikative målinger CEN 17660-1.

 

Eksempel på gassmålinger vi kan tilby: O3, NO/NO2/NOx, CO, SO2.

Patentert teknologi 

og pålitelig innsikt i luftkvalitet

aq_havn.jpg

Et verktøy for å avdekke høy luftforurensing og vise at man tar miljøansvar!

I det 19. århundre ble kanarifugler benyttet i gruvene for å varsle arbeiderne om dårlig luftkvalitet. I dagens moderne samfunn har vi nå Canary luftkvalitetsmåleren, som vil kunne gi folk varsler om luftkvaliteten på steder de oppholder seg eller ferdes.

Målerne kan plasseres i nærheten av barnehager, skoler, parker og gangveier i bymiljø og industriområder som er utsatt for høy luftforurensing, og vil være nyttige for å oppdage og unngå skadelige utslipp.

Luftkvalitet er et lokalt fenomen, og lokal innsikt er derfor avgjørende for økt kunnskap og kontroll over lokale utslipp. Alle byer/kommuner over 50 000 innbyggere er pålagt å overvåke, samt rapportere på luftkvalitet nasjonalt og til EU.

Canary luftkvalitetsmåler er det verktøy som vil kunne gjøre denne rapporteringsjobben enklere for kommunene og hvor man til enhver tid har tilgang på ferske og presise tall.

Kommunene har ansvar for overvåking og rapportering av luftkvalitet

Aq_barnehage_lysanimasjon.gif

Luftkvalitetsmåleren vil være et svært nyttig målings- og informasjonsverktøy for å bedre folks livskvalitet og helse. Luftekvalitetsmåleren vil kunne knyttes opp mot digitalt bruker-grensesnitt, slik at informasjon og målinger ligger tilgjengelig for alle og enkelt kan sjekkes.

Luftkvalitetsmåleren vil være et svært nyttig målings- og informasjonsverktøy for å bedre folks livskvalitet og helse. Luftekvalitetsmåleren vil kunne knyttes opp mot digitalt bruker-grensesnitt, slik at informasjon og målinger ligger tilgjengelig for alle og enkelt kan sjekkes.

Lyset i måleren vil indikere luftkvaliteten i sanntid der man befinner seg, med fire ulike nivåer fra lavt, moderat, høyt og til svært høyt forurensningsnivå.

Synlig varsling i sanntid

Visuell utforming og bærekraftig materialvalg er vektlagt for å kunne tilby et produkt som enkelt sklir inn i omgivelsene de er plassert ut i. 

Våre luftkvalitetsmålere kan stå fritt på stolper, eller monters på vegg

Design og bærekraft

Vi jobber i dag med videreutvikling og identifisere aktuelle interessenter og samarbeidspartnere.

Ønsker du mer informasjon om Canary?

bottom of page