top of page
FireFly cover_new.jpg

FireFly

Innovative løsninger for brannforebyggere, kommuner
og innbyggere
 

Med sensor i skorsteinen og våre digitale løsninger blir faktabasert risikovurdering, prediksjon av feiebehov og skreddersydd oppfølging til innbyggerne en naturlig del av hverdagen, både for brannforebyggere og huseiere.

Moderne fyringsinstilsyn ved hjelp av KI

airMont_sensor02.jpg

Hva er en

pipesensor?

FireFly pipesensor er en trådløs sensor som monteres i toppen av skorsteinen. Sensoren kommuniserer med vår plattform og gir innsikt og faktiske data om fyringsmønster, aktivitetsnivå og risikofaktorer som benyttes i nye smarte løsninger utviklet og tilpasset for brannforebyggere, innbyggere og kommuner.

FireFly porteføljen består av tre ulike produkter, Chimney Insights, My Chimney og RWC Emissions Monitoring.

Hva er en

pipesensor?

FireFly pipesensor er en trådløs sensor som monteres direkte i pipeløpet. Sensoren kommuniserer med vår plattform og gir oss innsikt og faktiske data om fyringsmønster, aktivitetsnivå og risikofaktorer som benyttes i nye smarte løsninger utviklet og tilpasset for brannforebyggere, innbyggere og kommuner.

FireFly porteføljen består av tre ulike produkter, Chimney Insights, My Chimney og RWC Emissions Monitoring.

Du har kanskje blitt kontaktet av den kommunale feiertjenesten vedrørende installasjon av pipesensor og lurer på hva dette er. Vi har derfor laget en egen side til deg med svar på de vanligste spørsmålene, og hvor vi enkelt forklarer hva dette vil bety for deg som privatperson, og hvorfor det er smart å ha en sensor i pipa.

Har du som privatperson fått sensor i pipa og lurer på hva dette er?

Hva vil det si for deg som privatperson å få en sensor montert i pipa?

Nye og innovative løsninger utviklet og skreddersydd for å gi brannforebyggere en enklere og tryggere hverdag.

For brannforebyggere og kommuner

Chimney Insights

Innsikt og  fyringsveiledning til huseiere, for tryggere og mer effektiv fyring.

For privatpersoner

My Chimney

Utslippsovervåking av vedfryring.

For kommuner

RWC Emissions Monitoring

Våre FireFly produkter

PIPESENSOR_dark blue.jpg

Vil du vite mer om pipesensorens funksjoner og egenskaper

Sensor spesifikasjoner

bottom of page