top of page

Trygg
og effektiv
fyring med
sensor i pipa!

airMonts pipesensor er en ny og smart teknologi for tryggere og mer optimal fyring. Her kan du lese mer om hva dette vil bety for deg som privatperson.  

Peiskos retu 1000.jpg

Hva er en pipesensor?

Dette er et lite måleapparat som monteres øverst på skorsteinen for å måle temperatur og gi kunnskapsbasert innsikt. Temperaturdata sendes til en skybasert løsning hvor de sammenstilles med annen relevant data som type ildsted og skorstein, lengde på skorstein og værforhold.

Pipesensor

Måleren er liten og diskret, og monteres på skorsteinen. Fra den svarte boksen trekkes en ledning med selve sensoren ned i pipa. Sensorene drives av et innebygget batteri med +10 års levetid.

Hvorfor skal jeg ha sensor i pipa?

Kunnskapsbasert data som kan hentes fra pipesensorene er en svært verdifull og nyttig innsikt som kan bidra til mer målrettet og effektiv brannforebygging, økt trygghet og bedre miljø.

henderPeis.jpg

Økt trygghet 

Hvert år opplever mange hus- og hytteeiere at det begynner å brenne i pipa . Antall pipebranner er stigende, og tall fra DSB viser en kraftig økning på 38 prosent i 2021, sett opp mot perioden 2016-2020. 

 

Redusert risiko for utvikling av pipebrann gir økt sikkerhet til deg og din familie, og for materielle verdier. En målsetning med pipesensor, utover å varsle når det inntreffer, er å forebygge og forhindre at pipebrann oppstår.

En renere pipe reduserer risiko for pipebrann!

Pipebrann oppstår når tjære og ubrente avfallsstoffer fra røyk setter seg fast i pipa og antennes av høy temperatur og flammer. Jo oftere du fyrer, jo mer sot avsettes i pipa, men mengde og type sot er avhengig av flere faktorer. I dag blir mange piper feiet like ofte, uavhengig av om huseier fyrer mye eller lite, feil eller riktig. I tillegg må brannforebyggerne ofte fysisk opp på taket for å sjekke om det er behov for feiing. Dette er lite målrettet, dårlig HMS, og således en lite hensiktsmessig ressursutnyttelse.

 

​Kunnskapsbasert data fra løsningen vil gi brannforebyggerne et langt bedre grunnlag for å vurdere når det er behov for feiing av hver enkelt pipe. Dette gjør det mulig å drive mer målrettet og effektiv brannforebygging, som f.eks hyppigere feiing av piper med høy fyringsaktivitet, fremfor piper som mer eller mindre ikke er i bruk.

Hjelp til mer optimal fyring!

Hvordan vi fyrer har mye å si for optimal utnyttelse av ved som en viktig fornybar ressurs, samt for sikkerhet og miljø.
 

Mange piper overopphetes og soter langt mer enn nødvendig grunnet uriktig fyring. Dette kan oppdages ved hjelp av skorsteinsmonitorering som gir brannforebyggerne innsikt i statistisk fyringsmønster og eventuelle tempraturendringer i den enkelte pipe. Dette er nyttig kunnskap som kan brukes til målrettet veiledning for trygg og effektiv vedfyring.

Riktig fyring er kostnadseffektivt og besparende!

 

Nysgjerrig på hva kan du gjøre for å oppnå optimal fyring? Her er noen gode tips!

Hvordan blir dine
fyringsdata behandlet?

Personvern og behandling av fyringsdata er svært viktig for mange, også for oss som leverandør av løsningen. Vi ønsker derfor at du skal vite hvordan disse behandles. 

 

 • Alle innsamlede data forvaltes med varsomhet og tjenesten ivaretar alle sider av personvern og retningslinjer for GDPR.
   

 • Både airMont som leverandør og kommunene som kunder, er begge ansvarlig for at innsamlede data behandles riktig og etter gjeldende regelverk.
   

 • Innsamlede data kan kun benyttes til å gjøre risikovurdering, beregne behov for feiing, forebygge pipebrann, og som grunnlag for rådgivning til huseiere. På sikt kan innsamlede data også brukes til å varsle økt risiko for pipebrann.
   

 • Prosessen er helautomatisert og kommunen/brannforebyggerne vil ikke kunne se data knyttet til hvilken dato eller når på døgnet det fyres. En fyring knyttes uten klokkeslett til måneden da fyringen ble utført.

 

 • Detaljerte data vil ikke bli lagret i skyløsningen lenger enn nødvendig og maksimalt i 14 dager. Etter dette er alle rådata anonymisert. 

 

 • Løsningen er lukket og krever innlogging med tildelt tilgang og passord.

Andre ofte stilte spørsmål

Hvordan får du sensor montert i pipa?

Inngåelse av avtale om montering av pipesensorer gjøres med den enkelte kommune eller brannvesen. Sensorene monteres av fagkyndige, som regel i forbindelse med feiing. Innbyggerne vil bli orientert av brannvesenet når det er tid for montering av sensor på deres skorstein.

Hva koster det deg?
 

Det er kommunene som inngår avtale med airMont om skorsteinsmonitorering, og som betaler for løsningen.

Hvor henvender jeg meg for spørsmål?

Dersom du har fått en sensor montert i pipa eller fått informasjon om montering av dette, og du har spørsmål, så tar du kontakt med kommunen eller brannvesenet. Vi i airMont kan kontaktes dersom du har tekniske spørsmål.

bottom of page