top of page

Kunnskapsbasert data som kan hentes fra pipesensorene er svært verdifull og nyttig kunnskap som kan bidra til økt trygghet og bedre miljø. Du som sluttbruker får via web/app innsikt i egne fyringskurver, og ut fra disse skreddersydd fyringsveiledning som både kan bidra til kostnadsbesparelser, redusert risiko for sotbrann og redusert klimautslipp. Dette gir deg som huseier en tryggere og mer effektiv fyring!

Hvorfor skal du bruke

My Chimney?

Skreddersydd fyringsveiledning

Risiko for sotbrann

Miljøutslipp

Kostnadsbesparelse

KOMMENDE NYHET!  

Hva er My Chimney?

Vi utvikler nå en helt ny innbyggerapplikasjon for deg som har pipesensor. My Chimney er en app/webløsning tilpasset huseiere. I My Chimney vil du som huseier se dine egne fyringskurver. Basert på dine fyringskuver og bruksmønster vil du få tilpasset veiledning for å forbedre din fyringsteknikk. Dette gjør at du kan fyre både billigere, tryggere og mer miljøvennlig.

Løsningen er under utvikling og målet er at den er tilgjengelig for deg i løpet av senhøsten 2024!

Background_4.jpg

For en tryggere hverdag, og mer miljøvennlig og kostnadsbesparende fyring!

My Chimney

FireFly

Hjelp til mer optimal fyring!

Hvordan vi fyrer har mye å si for optimal utnyttelse av ved som er en viktig fornybar ressurs, men det er også av betydning for sikkerhet og miljø. Mange piper overopphetes og soter langt mer enn nødvendig grunnet uriktig fyring. Dette kan oppdages ved hjelp av skorsteinsmonitorering som gir brannforebyggerne innsikt i statistisk fyringsmønster og eventuelle tempraturendringer i den enkelte pipe. Dette er nyttig kunnskap som kan brukes til målrettet veiledning for trygg og effektiv vedfyring.

Nysgjerrig på hva du kan gjøre for å oppnå optimal fyring? Her er noen gode tips! 

Hva vil det si for deg som privatperson å få en sensor montert i pipa?

My chimney _peis_Ny.jpg

Kunnskap og innsikt vil kunne gjøre deg til fyringsekspert!

Optimal fyring bidrar til økt sikkerhet og bedre energiutnyttelse

bottom of page