top of page

Tips for
optimal fyring!

Vedfyring er kilde til både varme og kos, men hvordan du fyrer har mye å si både for optimal utnyttelse, sikkerhet og miljø.

Så hva kan du gjøre for å oppnå optimal fyring?

 

Her er noen gode tips!  

Bruk alltid tørr ved

Tørre vedkubber er første bud når du skal fyre! Når treet hugges, er det rundt 50% fuktighet i veden. Skal du fyre optimalt, må fuktigheten ned til 15 – 20%. Bruker du ved med mer enn 20% fuktighet, blir sot- og partikkelutslipp 10 til 30 ganger mer enn med tørr ved. Sot legger seg på vinduene i ovnen og i pipa.

 

Tørr ved veier mindre og har dype tørkesprekker. Dersom du slår to tørre vedkubber hardt mot hverandre, lager de en skarp lyd, mens våt ved lager en dump lyd. 
 

Fyr opp fra toppen

Bruk alltid opptenningsved for å få i gang fyringen, men fyr opp fra toppen! Legg noen tørre vedkubber nederst med litt mellomrom, deretter opptenningsved/fliser og til sist 2-3 opptenningsbriketter øverst. Da halverer du partikkelutslippet fra skorsteinen, og du utnytter energien i veden mer effektivt. Når vedkubbene begynner å bli varme, avgir de organiske gasser. Halvparten av energien ligger i disse gassene. Tenner du opp fra toppen vil gassene fra de nederste kubbene stige opp, møte flammene og antennes.  

Det er mange som gjør motsatt, såkalt ”bottom up”. Det fungerer som regel også greit, men ”top down”-opptenning gir mindre sot og aske, sikrer bedre lufttilførsel og gjør at første forsyningen av ved varer lengre.

Bruk tennbriketter

Du bør ikke fyre opp med avispapir eller tomemballasje som melk og eggekartonger. Det lager utslipp til luften som vi ikke vil ha. Brenner du melk- eller juicekartonger kan det bli høyere varme enn det ovnen din tåler. Kartongene har også et plastbelegg. Dette blir til sot på innsiden av skorsteinen, som igjen øker faren for pipebrann.

Passe størrelse på kubbene 

Ovnene bestemmer lengden på kubbene, og om du bør velge 30, 40 eller 50 cm lange kubber. Men det er sjelden lurt å ha ved som er kraftigere enn en voksen underarm. Jo større overflate du har på veden, desto bedre brenner den.

God trekk 

God trekk er nødvendig. Åpne alle ventiler i ovnen, og sett gjerne døra på gløtt i opp til 5 minutter til det brenner godt.  Først når ildstedet er skikkelig varmt etter ca. 15 minutter, reguleres ventilene ned. Det er viktig å ikke stenge spjeldet(ene) så mye at flammene dør ut. Har du for lite trekk blir temperaturen i ovnen for lav, veden brenner dårligere, og det soter mer. Veden skal alltid brenne med synlige flammer. Når veden avgir blå flammer, er det et tegn på optimal forbrenning. Gule flammer inneholder mer sot og partikler, mens bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler!

Når skorsteinen blir varm, vil du oppdage at lufttrekket øker. Det kan derfor være greit å redusere tilførselen av luft når det brenner friskt, men det blir mer røyk om du stenger igjen for mye.

Sett opp vinduet

I moderne hus kan det fort bli veldig tett, så sørg for at det er nok frisk luft i rommet, slik at ildstedet får luft. For å få nok oksygen til forbrenningen kan det derfor være lurt å sette opp et vindu eller en dør akkurat når du fyrer opp. Da unngår du også undertrykk som gjør at det trekker dårlig.

Fyr moderat

Unngå å legge for mye ved i ovnen samtidig. Fyres det for kraftig, kan temperaturen i skorsteinen bli unødvendig stor.

Unngå giftstoffer

Brenn aldri trykkimpregnert eller malt trevirke, klorholdig plast eller PVC, for dette avgir svært giftige gasser. Bruk heller ikke drivved fra sjøen som brensel, da den inneholder salt som blir til klor ved forbrenning. For å vaske ut drivved bør den ligge ute i vær og vind i minst to år.

Tøm asken, men ikke for ofte

Det er fordelaktig å la et lag aske ligge igjen. Asken isolerer og beskytter bunnen på ildstedet og gulvet under mot den sterke varmen fra bålet. Fordi aske isolerer godt, finner man ofte små, glødende kullbiter mange timer etter at bålet har slukket. Bruk en metallbøtte med lokk når du skal tømme asken, og la den stå til du er helt sikker på at det ikke er glør igjen. 

Fire gode grunner til å fyre riktig!

Miljøgevinst

Fyrer du riktig, reduserer du sot- og partikkelutslippene som bidrar til mindre lokal luftforurensning.

 

Klimagevinst

Ved er en fornybar energikilde og et klimavennlig alternativ til fossil oppvarming. Sot fra vedfyring i Nord-Europa bidrar til raskere oppvarming i Arktis. Soten legger seg på snø og is, og tiltrekker seg varme. Riktig vedfyring vil derfor reduserer negative klimaeffektene.

 

Lønnsomt og effektivt

Med riktig fyring, utnyttes veden bedre og du oppnår inntil dobbelt så mye varme.

 

Trygt og brannsikkert

Fyrer du riktig, får ildstedet en mer skånsom behandling. Det betyr mindre vedlikehold, rene glass og redusert risiko for pipebrann.

raggsokker og peis_Web.jpg
bottom of page