top of page

Fyr opp fra toppen

  

Bruk alltid opptenningsved for å få i gang fyringen, men fyr opp fra toppen! Legg noen tørre vedkubber nederst med litt mellomrom, deretter opptenningsved/fliser og til sist 2-3 opptenningsbriketter øverst. Da halverer du partikkelutslippet fra skorsteinen, og du utnytter energien i veden mer effektivt. Når vedkubbene begynner å bli varme, avgir de organiske gasser. Halvparten av energien ligger i disse gassene. Tenner du opp fra toppen vil gassene fra de nederste kubbene stige opp, møte flammene og antennes.  

Det er mange som gjør motsatt, såkalt ”bottom up”. Det fungerer som regel også greit, men ”top down”-opptenning gir mindre sot og aske, sikrer bedre lufttilførsel og gjør at første forsyningen av ved varer lengre.

Hvordan vi fyrer har mye å si for optimal utnyttelse av ved som er en viktig fornybar ressurs, men det er også av betydning for sikkerhet og miljø. Mange piper overopphetes og soter langt mer enn nødvendig grunnet uriktig fyring. Dette kan oppdages ved hjelp av skorsteinsmonitorering som gir brannforebyggerne innsikt i statistisk fyringsmønster og eventuelle tempraturendringer i den enkelte pipe. Dette er nyttig kunnskap som kan brukes til målrettet veiledning for trygg og effektiv vedfyring.

Nysgjerrig på hva kan du gjøre for å oppnå optimal fyring? Her er noen gode tips! 

Hjelp til mer optimal fyring!

Finn ut mer

Få de beste fyringstipsene!

Hvert år opplever mange hus- og hytteeiere at det begynner å brenne i pipa . Antall pipebranner er stigende, og tall fra DSB viser en kraftig økning på 38 prosent i 2021, sett opp mot perioden 2016-2020. 

Redusert risiko for utvikling av pipebrann gir økt sikkerhet til deg og din familie, og for materielle verdier. En målsetning med pipesensor, utover å varsle når det inntreffer, er å forebygge og forhindre at pipebrann oppstår.

En renere pipe reduserer risiko for sotbrann!

Renere luft til alle!

bottom of page