REN LUFT
TIL ALLE!

airMont et teknologiselskap med fokus på effektiviserings-, sikkerhets- og miljøeffekter til verdi for samfunn og innbyggere.

Arrow Down
 
Halden by. b-1300.jpg

airMont leverer en digital tjenesteplattform som kombinerer bruk av IoT-sensorer, alle tilgjengelige datakilder og kunstig intelligens (AI) for monitorering av skorsteiner og luftkvalitet. 

Strategisk fagkompetanse innenfor innovasjon, sensorelektronikk, fysikk, anvendt AI, luftkvalitet og offentlig sektor.

logoOm green_green.png
 

Skorsteins-monitorering

airMont leverer heldigital skorsteins- monitorering med egenutviklet sensor og tjenesteplattform. Med vår løsning blir faktabasert risikovurdering og prediksjon, samt skreddersydd innbyggeroppfølging, en del av hverdagen.

Effektivisering av feiertjenesten

 • Feiing og tilsyn etter behov.

 • Faktabasert og reell risikovurdering av hvert enkelt objekt.

 • Tidlig deteksjon av økt risiko for pipebrann.

 • Direktevarsling ved pipebrann.

 • Unngå unødig reisevirksomhet.

 • Skreddersydd brannforebyggende arbeid med fokus på smartere og riktigere fyring.

 • Forbedret HMS

 • Over tid mer effektive og endrede arbeidsprosesser.

Vår skybaserte løsningen er unik og ekstremt fleksibel. Ta kontakt med oss, vi kan tilby pilotprosjekter tilpasset hvert enkelt feiervesenet slik at dere selv kan vurdere effekt og verdi av skorsteinsmonitorering. 
feierbilde red B-1000_2.jpg

Renere luft 

 • Rene piper forurenser mindre.

 • Dårlig vedfyring er en av de største kildene til svevestøv i Europa.

 • Forbedret rapportering av utslippsfaktorer til EU og UNECE.

 • Redusert ressursbruk i feiertjenesten. 

 • Mer tid til skreddersydd forebyggende arbeid.

 • Færre dødsfall som følge av luftforurensning. 

 • På samme måte som dårlig luft inne, reduserer dårlig luft ute både prestasjonsnivå og ytelesesevnen, samt reduserer livskvaliteten.

       

Økt trygghet, sikring av materielle verdier og ren luft til alle! 

Halden kommune blir første by/kommune i verden som vil få en fullskala monitorering av alle (12 000) skorsteiner i løpet av 2022.
I tillegg til å effektivisere feiervesenet vil dataene bli benyttet for bedre luftkvalitet gjennom byens Smart City-program. 

Peiskos retu 1000.jpg
 

airMont ønsker å etablere et økosystem for luftkvalitet i Norge. 
Derfor jobber vi kontinuerlig med å finne de riktige, dyktigste og mest engasjerte menneskene og miljøer for innovasjon og utvikling.

Skal vi bli best, må vi jobbe med de beste!

Samarbeidspartnere

Nilu.png
TelenorBilde1.png
StartupLabBilde1.png
AxxeBilde1.png
nxtechBilde1.png
WhiteLabelBilde1.png
IFE Bilde1.png
Halden kommuneBilde1.png
Sparebank 1 .png
AI clusterBilde1.png
dehns Bilde1.png
in-bokmal.jpg