top of page

Ny banebrytende løsning for monitorering av piper!

Vi leverer digital skorsteinsmonitorering med egenutviklet sensor og tjenesteplattform. Med vår løsning blir faktabasert risikovurdering, prediksjon og skreddersydd oppfølging til innbyggerne en naturlig del av hverdagen. Brukervennlighet har vært avgjørende gjennom hele utviklingsprosessen, og løsningens ekstreme fleksibilitet gjør at vi enkelt kan integreres i de fleste fagsystem for feiing og tilsyn.

Skorsteinsmonitorering
airMont_grafikklogo black-green.png
slideShowmal_feier_BG.jpg

Skorsteins- monitorering

En tryggere og enklere hverdag for brannforebyggerne!
sensor 1920x1000.jpg

Hva er en pipesensor?

Vår pipesensor er en trådløs sensor som monteres direkte i pipeløpet. Sensoren kommuniserer med vår plattform og gir feiervesenet mulighet til å innhente  faktiske data om fyringsmønster, aktivitetsnivå og risikofaktorer.

Brannforebygger.jpg

Hvordan vil pipesensorer påvirke hverdagen for deg som jobber feiervesenet? 

airMonts løsning setter brannforebyggerens hverdag i hovedfokus. Installasjon av pipesesensorene vil gjøre feiertjenesten langt mer effektiv og bidra til en enklere og sikrere hverdag. 

Tygg fyring

Hva vil det
si for deg som privatperson å få en sensor
montert i pipa? 

airMonts pipesensorer vil gi økt trygghet og bedre sikring av dine materielle verdier. Riktig fyring vil bidra til redusert utslipp, renere luft og bedre utnyttelse av energien i brenslet.

avlangt bilde.jpg

Effektivisering
som gir økt sikkerhet og lønnsomhet til kommunene! 

Vår pipemonitorering vil bidra til en mer effektiv og lønnsom feietjeneste. Vår løsning synliggjøre hvor og når behovet for feiing er størst, og vil derfor minske risiko for pipebrann og begrense unødig feiing. Dette vil igjen utgjøre store besparelser for kommunene og høyere sikkerhet til innbyggerne. 

 

Bedre luftkvalitet, helse og miljøgevinst!

Visste du at dårlig vedfyring er en av Europas største kilder til svevestøv?[1]

På samme måte som dårlig luft inne, reduserer dårlig luft ute både prestasjonsnivå og ytelsesevne, i tillegg til å bidra til helseplager og dårligere livskvalitet.

Riktig fyring forurenser mindre!

[1] AtmosphericPollutionResearch 11, 2020.

overbyen_1400px.jpg

Renere luft til alle!

Vi er stolte av å kunne tilby et produkt som kan være med på å bidra til sunnere og bedre luft til folket.

bottom of page