top of page
frisk luft2.jpg

Ren luft
til alle!

airMont er et teknologiselskap med fokus på effektiviserings-, sikkerhets- og miljøeffekter til verdi for samfunn og innbyggere.

Hvem er airMont

airMont er en Digital tjenesteplattform som kombinerer bruk av IoT-sensorer, tilgjengelig data og kunstig intelligens (AI) med fokus på effektivisering av feiertjenesten, samt levere smartbytjenester og bidra til bedre luftkvalitet for alle. 

Ved hjelp av ny teknologi og ekspertkompetanse ønsker vi å tilby banebrytende løsninger som leverer både på økonomisk og miljømessig bærekraft. AirMont ønsker å være en del av våre kunders digitale transformasjon og strekker oss langt for at våre kunder skal lykkes med sine tjenesteleveranser og gevinstrealisering. Lykkes våre kunder, lykkes airMont.

testbilde_idea.jpg

Ideologi

Vi er teknologioptimister. Vi tror det viktigste er å komme igang...

Amara's law;

«We tend to overestimate the impact of a new technology in the short run, but we underestimate it in the long run!»

(Sitat fra Roy Amara)

testbilde_green.jpg

Bærekraft

Alle må bidra. Vi søker bærekraftige løsninger på alle våre komponenter, tjenester og produkter. Like viktig som bærekraft for miljøet, er vi opptatt av at våre løsninger også leverer en økonomisk bærekraft for våre kunder. 

testbilde_inovasjon.jpg

Innovasjon

Vi skal bidra til våre kunders digitale transformasjon ved hjelp av ny teknologi, nye løsninger og arbeidsprosesser. For oss handler innovasjon om å få mest mulig verdi ut av minst mulig ressursbruk.  

Samarbeidspartnere

airMont ønsker å etablere et økosystem for luftkvalitet i Norge. Derfor jobber vi kontinuerlig med å finne de riktige, dyktigste og mest engasjerte menneskene og miljøer for innovasjon og utvikling.


Skal vi bli best, må vi jobbe med de beste!

samarbeidspartnere

Vårt økosystem!

Forskning

Institutt for Energiteknikk en forskningsstiftelse som forsker for en bedre fremtid. IFE tilbyr flere fysiske lab´er og er ledende innen fagfeltet «menneske – teknologi - organisasjon».
IFE-symbol_RBG-color.png

Forskning

Norsk institutt for luftforskninger en uavhengig stiftelse med høy faglig kvalitet og relevant kompetanse på kjerneområdene atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter.
NILU_logo_transparent-100x120.png

Startup

Launch pad for tech startups, Accelerating top tier startups.
StartupLab-logo.png

Kommune samarbeid

En av Norges mest innovative kommuner og pådriver for innovasjon og utvikling av bedre

og mer effektive offentlige tjenester​.

halden kommune.png

Kompetanse

Nxtech ​leverer komplette multidisiplinære oppdrag med hovedkompetanse innen hardware og software utvikling.

nxtech.png

Verdiskapning

Vårt overordnede ansvar for samfunnet er å skape verdier for den region vi er en del av. Primært skal verdiskapingen knyttes til vår evne til å allokere kapital for å sikre en robust næringsutvikling​.
5a27cda252b1cc0d022e6d51.png

Kunstig intelligens

Bærekraftig anvendelse av AI i forretningsmessig sammenheng
cluster.png

Patenter

Dehns+block+logo+(white+block+on+red+bac

Ledende europeisk advokatfirma spesialisert innen patenter og varemerkebeskyttelse​.

Bedrift?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris.

Bedrift?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris​.

Bedrift?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

bottom of page